ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ ΘΩΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ MD, PhD
Venue 40
ΕΙΚΟΝΕΣ από U/S
 


                                                                                                                                                      
ΟΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΟΒΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0.7 cm                                                                


                                                                         


ΟΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΟΒΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0.9 cm


ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΖΩΝ


ΟΖΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.8 cm
ΟΖΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 cm