ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ ΘΩΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ MD, PhD
ΑΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑ ....ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ


 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

1. ΣΔ ΚΥΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ 
   (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ)Στόχος πάντα κατά την διάρκεια του τοκετού το σάκχαρο να κυμαίνεται ανάμεσα σε 70-110mg/dl, αποδεκτό έως 126-144mg/dl, οπωσδήποτε <180mg/dl


Στην εισαγωγή να γίνει μέτρηση σακχάρου
Εάν το σάκχαρο είναι <100mg/dl να τεθεί ορός D/W 5% 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα.
Εάν το σάκχαρο είναι >100mg/dl να τεθεί ορός R/L 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα.

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά ώρα.
Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid IV ως εξής

σάκχαρο            <130 mg/dl → καμία διόρθωση
                   131 - 160 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid IV
                   161 - 200 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid IV
                   200 - 240 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid IV
                          >240 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid IV

Μετά την αφαίρεση του πλακούντα

Ορός R/L 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα
Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται προγευματικά και το βράδυ 24:00

Διόρθωση τιμών σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid υποδορίως με βάση την κάτωθι κλίμακα:

Προγευματικά

σάκχαρο            <150 mg/dl → καμία διόρθωση
                   151 - 200 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   201 - 250 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid υποδορίως
                          >250 mg/dl  → 6 μονάδες Actrapid υποδορίως

Βράδυ 24:00

σάκχαρο            <200 mg/dl → καμία διόρθωση
                   201 - 250 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   251 - 300 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid υποδορίως
                          >300 mg/dl  → 6 μονάδες Actrapid υποδορίως
2.  
ΣΔ ΚΥΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ
      (ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ)

Στην εισαγωγή να γίνει μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ορού N/S 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα έως το χειρουργείο.

Στο χειρουργείο να αντικατασταθεί ο ορός N/S με D/W 5% 1000cc + 2KCL με ρυθμό 100ml/ώρα.

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά ώρα.
Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid IV ως εξής

σάκχαρο            <130 mg/dl → καμία διόρθωση
                   131 - 160 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid IV
                   161 - 200 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid IV
                   200 - 240 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid IV
                          >240 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid IVΜετά την αφαίρεση του πλακούντα

Έως ότου η ασθενής αρχίσει την σίτιση από το στόμα να λαμβάνει D/W 1000cc
+ 2KCL με 125ml/ώρα, εναλλάξ με R/L 1000cc με 125ml/ώρα. Μετά διακοπή των ορών.

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά 6 ώρες.

Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid υποδορίως με βάση την κάτωθι κλίμακα


σάκχαρο            <150 mg/dl → καμία διόρθωση
                   151 - 200 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   201 - 250 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid υποδορίως
                         >250 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid υποδορίως
3.  ΣΔ ΚΥΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
    (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ)

Στόχος πάντα κατά την διάρκεια του τοκετού το σάκχαρο να κυμαίνεται ανάμεσα σε 70-110mg/dl, αποδεκτό έως 126-144mg/dl, οπωσδήποτε <180mg/dl


Στην εισαγωγή να γίνει μέτρηση σακχάρου

Εάν το σάκχαρο είναι <100mg/dl ⇒ αρχίζουμε ορό D/W 5% 1000cc με 100ml/ώρα

Εάν το σάκχαρο είναι >100mgdl αρχίζουμε ορό D/W 5% 1000cc + 2KCL + 4 Actrapid με 125ml/ώρα


Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά ώρα.
Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid IV ως εξής

σάκχαρο            <130 mg/dl → καμία διόρθωση
                   131 - 160 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid IV
                   161 - 200 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid IV
                   200 - 240 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid IV
                          >240 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid IV
Μετά την αφαίρεση του πλακούντα

Διακοπή του ορού D/W 5%
Έναρξη ορού R/L 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται προγευματικά και το βράδυ 24.00

Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid υποδορίως με βάση την κάτωθι κλίμακα:

Προγευματικά
σάκχαρο            <150 mg/dl → καμία διόρθωση
                   151 - 200 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   201 - 250 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid υποδορίως
                         >250 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid υποδορίως
Βράδυ 24.00


σάκχαρο            <200 mg/dl → καμία διόρθωση
                   201 - 250 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   251 - 300 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid υποδορίως
                         >300 mg/dl  → 6 μονάδες Actrapid υποδορίως

4. ΣΔ ΚΥΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
(ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ)


Στόχος πάντα κατά την διάρκεια του τοκετού το σάκχαρο να κυμαίνεται ανάμεσα σε 70-110mg/dl, αποδεκτό έως 126-144mg/dl, οπωσδήποτε <180mg/dl.


Στην εισαγωγή να γίνει μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ορού N/S 1000cc με ρυθμό 125ml/ώρα έως το χειρουργείο.


Στο χειρουργείο να αντικατασταθεί ο ορός N/S με D/W 5% 1000cc + 2KCL
+ 4 μονάδες Actrapid με ρυθμό 125ml/ώρα.

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά ώρα.
Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid IV ως εξής

σάκχαρο            <130 mg/dl → καμία διόρθωση
                   131 - 160 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid IV
                   161 - 200 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid IV
                   200 - 240 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid IV
                          >240 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid IVΜετά την αφαίρεση του πλακούντα

Διακοπή του ορού
D/W 5% 1000cc + 2KCL + 4 μονάδες Actrapid.
Έως ότου η ασθενής αρχίσει την σίτιση από το στόμα να λαμβάνει D/W 1000cc + 2KCL με 125ml/ώρα, εναλλάξ με R/L 1000cc με 125ml/ώρα. Μετά διακοπή των ορών.

Μετρήσεις σακχάρου με το σακχαρόμετρο να γίνονται ανά 6 ώρες.

Να γίνεται διόρθωση των τιμών του σακχάρου με ινσουλίνη Actrapid υποδορίως με βάση την κάτωθι κλίμακα


Προγευματικάσάκχαρο            <150 mg/dl → καμία διόρθωση
                   151 - 200 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   201 - 250 mg/dl → 3 μονάδες Actrapid υποδορίως
                         >250 mg/dl  → 5 μονάδες Actrapid υποδορίως
Βράδυ 24.00


σάκχαρο            <200 mg/dl → καμία διόρθωση
                   201 - 250 mg/dl → 2 μονάδες Actrapid υποδορίως
                   251 - 300 mg/dl → 4 μονάδες Actrapid υποδορίως
                         >300 mg/dl  → 6 μονάδες Actrapid υποδορίως