ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ ΘΩΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ MD, PhD
Religius faith and Health
Human relationships
HISTORY of MEDICINE
Stress
The Importance Of Drinking Water
Insulin Resistance And Nutrition
PITUITARY
NEUROENDOCRINE CAUSES OF AMENORRHEA AND INFERTILITY
Graves’ disease
Hashimoto's thyroiditis
AMIODARONE
ESSAYS in English
Σοφίαν ζήτει


      to seek wisdom